Pillars

Omschrijving

Pillars ondersteunt scholen en schoolbesturen met het complexe vraagstuk rondom ICT en onderwijs.  Scholen werken zo toe naar een optimaal gebruik van aangeschafte ICT middelen.  

Met Pillars meten zij de hardware, software, deskundigheid van leraren en hun ICT organisatie.

Klant

Adviesbureau Pillars

Bing Crosbystraat 39

3069 XN, Rotterdam

Telefoon: 0614663122

E-mail: ewoud@pillars.school

pillars.school/ 

Onze bijdrage

HandiHow heeft een veilige webapplicatie met veel verschillende formulieren, overzichten en dashboards geprogrammeerd. 

Technologieën

Frontend: NodeJS / EJS

CSS framework: Semantic UI

Backend: NodeJS / Express 

CMS: Geen

Screenshots

Hieronder staan een aantal screenshots om een idee te geven over de werkende applicatie.

Overzicht scholen

Ieder bestuur heeft een overzicht van alle scholen met de status van invoer.

Middelen per school

Gegevens worden ingevoerd en zijn duidelijk zichtbaar ten opzichte van de normering.

Berichten

Het bestuur kan berichten plaatsen met informatie over de digitale systemen.

Dashboards

Er zijn duidelijke dashboard voor de gegevens per school en voor het gehele bestuur.

Resultaat

Er wordt een score berekent op verschillende onderdelen.

Resultaten school

De resultaten worden berekent op schoolniveau en zijn inzichtelijk voor directeuren.

Resultaten bestuur

Alle schoolresultaten zijn ook inzichtelijk voor het hele bestuur.

De ideale partner

Wij denken strategisch mee en hebben ervaring met het maken van toepassingen binnen de educatieve sector. De combinatie met onze technische kennis, stelt ons in staat om tot een goed en logisch werkende webapplicatie te komen. We houden van korte lijn, we zijn toegewijd en praktisch ingesteld. We maken vooraf duidelijke afspraken, en daar houden we ons ook aan. HandiHow gebruikt de nieuwste tools met hoge ontwikkelsnelheid. We stellen de veiligheid van de webapplicatie voorop, rekening houdend met de AVG. We ondersteunen het project van start tot oplevering, en bieden daarna kosteneffectief onderhoud en doorontwikkeling aan.